Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte správci:
Potzillas s.r.o., IČO 19351623, adresa Braunerova 514/1, Praha, 180 00, Česká republika (dále "Správce").

 

Vaše osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat pouze za účelem zasílání marketingových sdělení jako jsou newslettery, pozvánky na akce a události, které pořádáme nebo Vás informovat o dění v oblastech, jichž se naše činnost týká.

Pro naše marketingové účely budeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, emailová adresu, případně poštovní adresu a telefonický kontakt.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu pěti let od udělení souhlasu.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou společností, které zpracovávají naše údaje:

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00
IČO: 02762943

Favi a.s. Vodičkova 710/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
IČO: 04857402

Naše webové stránky dále využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů je Váš zájem o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Co hledáte?

Košík